22/04/2021 Persbericht

 

Persbericht n.a.v. het Jaarverslag 2020.

 

Download het persbericht

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Een geschil over
uw krediet?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info