Gedragscodes

Gedragsregels voor klachten- behandeling

Gedragscode inzake bank- overstapdienst

Gedragscode inzake info en reclame over het spaardeposito

Europese overeenkomst over een vrijwillige gedragscode betreffende voorlichting in de precontractuele fase voor woningkredieten

Gedragscode BVB

Gedragscode van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK)

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info

Nieuws