Kaarten

 

Aan de kaartgebruikers

 

 • Bewaar de kaart altijd op een veilige plaats
 • Leen uw kaart nooit uit, zelfs niet aan familie
 • Deel uw code nooit mee aan een derde, zelfs niet aan een vertrouwenspersoon
 • Schrijf uw code nooit op de kaart of op een document dat bij de kaart wordt bewaard, zelfs niet in gecodeerde vorm
 • Gebruik geen code die gemakkelijk te raden is (geboortedatum of geboortejaar)
 • Tijdens een transactie aan een automatisch loket :
  • laat u niet afleiden door een derde, zelfs al beweert hij u te willen helpen
  • vorm vooral niet uw geheime code op verzoek van een derde, zelfs indien u meent hiermee een probleem met een geblokkeerde kaart op te lossen
 • Tik uw code discreet in
 • In geval van diefstal/verlies/ingeslikte of geblokkeerde kaart :
  Bel onmiddellijk Card Stop 070/344 344
 • Omschrijf de gebeurtenissen voor de diefstal en op het moment van de diefstal zo compleet mogelijk bij het indienen van de klacht.

 

Aan de sector

 

 • Wijs op de veiligheidsrichtlijnen wanneer u een kaart uitreikt
 • Herinner de kaarthouder eraan dat hij zijn gebruikslimiet kan verlagen
 • Herinner eraan dat een ingeslikte kaart gelijkstaat met een verloren of gestolen kaart
 • Zorg voor een efficiënte werking van het systeem om kaarten te blokkeren.
 • Wijs op de veiligheidsvoorschriften wanneer u een kaart uitreikt, het louter overhandigen van de algemene voorwaarden is niet altijd voldoende.

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info

Nieuws