01/03/2021 Ombudsfin ondersteunt de Resolutie over de toegang tot internet als basisbehoefte.

 

Ombudsfin ondersteunt de Resolutie, aangenomen door de leden van het Belgisch netwerk van ombudsmannen (POOL), over de toegang tot internet als een basisbehoefte die specifieke rechtsbescherming vereist.

 

Ook voor cliënten van financiële instellingen lijkt een toegang tot het internet thuis onmisbaar te worden gezien de steeds verdergaande digitalisering van de bankdiensten.

 

Lees hier meer over de Resolutie.

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Een geschil over
uw krediet?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info