16/01/2023 Dossier van de maand - Januari

 

Begin 2023 lanceert Ombudsfin het "dossier van de maand".
Elke maand publiceren we een klacht die door onze dienst behandeld werd, uiteraard anoniem gemaakt.
Het is de bedoeling om terugkerende klachten in diverse materies te publiceren zodat u er uit kan leren.
Wij wensen u veel leesgenot en hopen dat u zich nooit in de situatie zult bevinden die in deze dossiers wordt beschreven!

 

Download het dossier van de maand

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info