06/03/2023 Dossier van de maand - maart

 

Ombudsfin heeft er deze maand voor gekozen een beleggingsdossier aan bod te laten komen.

 

Download het dossier van de maand

 

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Ik heb een klacht!

Een geschil
met uw financiële instelling?

Klacht indienen

Grensoverschrijdende geschillen

Meer info